Nederlands pensioenstelsel

Actueel

  • Voor deze rampzampzalige gebeurtenissen hebben we al gewaarschuwd
    Grote rampzalige gebeurtenissen als nu met Covid-19 doen zich met enige regelmaat voor. De ene keer is het een oorlog, de andere keer is het een gigantische aardbeving, zo gaat het al duizenden jaren. Een goed pensioenstelsel kan daar tegen. Het ‘beste stelsel ter wereld’, het Nederlandse, niet. […]
  • Europa reageert op ons ‘idea for the revitalisation of Europe’
    Op 14 november bood het Intergenerationeel Overleg Ursula von der Leyen als nieuwe President van de Europese Commissie een idee aan. Dit idee hield in over te gaan tot de vorming van een groot duurzaam pensioenbeleggingsfonds onder de controle van Europa. We noemden het getal van een biljoen […]

Het Intergenerationeel Overleg zal door blijven denken. En misschien wilt u ons wel helpen?

We zijn actief geworden in 2007. Om het pensioen te redden. Op vele fora en vergaderingen is de toestand van het Nederlandse pensioen aan de orde gesteld op basis van het boek De armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat. (Papieren Tijger, 2007) De toestand zoals in dat boek aangegeven is inmiddels een feit, en het is mooi dat de oplossingen uit dat boek ook al door anderen zijn aangestipt, vorig jaar.

Maar wij zijn inmiddels 12 jaar verder. En we zijn een stichting geworden, de stichting het Intergenerationeel Overleg. Omdat de toestand ons nog zorgwekkender schijnt dan toen. Daarnaast hebben we vorig jaar e-mails gestuurd, zoals aan Ursula von der Leyen, Voorzitter van de Europese Commissie waarin we Europa een idee aan de hand deden om problemen met elkaar tot een oplossing te combineren. Ook schreven we aan media en regeringsleiders, en zelfs de Vaste Kamercommissie Financiën stelden we oplossingen voor.

We willen nog veel meer dat onze draagkracht verre te boven gaat. En we hebben kosten. Tijdschriften, boeken, reiskosten, bankkosten, sitekosten. Als u met ons van mening bent dat er wat gedaan moet worden, dat een nostalgisch verlangen naar de toekomst van vroeger een antwoord verdient waarbij de generaties met elkaar in harmonie werken aan het mogelijk maken van die toekomst door de jongere generaties daartoe in staat te stellen, dan is onze bankrekening:

Stichting het intergenerationeel overleg
NL92 TRIO 0788 7865 71
BIC: TRIONL2U

Deze website is nieuw en meer informatie volgt de komende tijd. Dus houd deze site in de gaten. U kunt ons ook helpen door deze website of onze Facebook-pagina te delen c.q. volgen.