Europa reageert op ons ‘idea for the revitalisation of Europe’

Op 14 november bood het Intergenerationeel Overleg Ursula von der Leyen als nieuwe President van de Europese Commissie een idee aan. Dit idee hield in over te gaan tot de vorming van een groot duurzaam pensioenbeleggingsfonds onder de controle van Europa. We noemden het getal van een biljoen euro om in eerste instantie naar te streven. Het fonds zou voor een ieder toegankelijk moeten zijn en fiscaal onbelast investeren in Europa mogelijk moeten maken. Daarnaast stelden we de belastingaftrek voor pensioenpremies bij beleggingen buiten Europa aan de orde. In onze ogen zou deze afgeschaft moeten worden, juist in het belang van de duurzaamheid, de nationale economieën, kleinere bedrijven, de jongere generaties, het gelijke speelveld, en de belastingbetaler. Ook indien dit de door ons gewenste wijziging van het Verdrag van Maastricht zou inhouden.

Op 11 februari kregen we een uitvoerig antwoord op ons idee. Een top expert van een van de Europese diensten reageerde met een uitermate geïnformeerde en zelfs, zoals van Europa te verwachten valt, sympathiek te noemen brief. Er werden een aantal pensioenontwikkelingen genoemd waar Europa hard aan werkt. Maar de brief gaf ook aan dat Europa maar zeer beperkte mogelijkheden heeft: ‘Moreover, as you correctly point out in your proposal, the European Union has limited competence in matters related to tax matters unless these directly affect the functioning of the internal market. Therefore, your proposal related to tax-deferral of retirement investments and other taxation matters would require a reflection on the EU framework, including at Treaty level.’

Ja, precies, dát is inderdaad hard nodig.

Want op 11 december lanceerde Europa een plan voor een European Green Deal, ook van een biljoen euro. Duurzaam, verstandig en volgens links (Farouvakis) zowel als rechts (Hans-Werner Sinn) niet te financieren. De critici hebben gelijk. Want de Europese Commissie gaat er van uit dat de financiering op de kapitaalmarkten wel rond te krijgen is. We zullen zien, maar we zijn bepaald niet hoopvol gestemd omdat het Verdrag van Maastricht in de weg zit.

Vooral nu er een Coronacrisis begonnen is. Deze crisis richt niet alleen humanitaire en sociale rampen aan, maar ook politieke en economische. Ook zullen de gevolgen voor het Nederlandse pensioen groot zijn. Dat was te verwachten, want in ons verzoek van 4 april 2019 aan de Vaste Kamercommissie Financiën schreven we: ‘Uit angst voor de toekomst is er een immens groot bedrag aan pensioenbeleggingen gecreëerd, waar een ieder aan heeft bijgedragen, en waar men te weinig aan heeft. En nog minder wanneer bij een volgende crisis de beleggingen ‘wegroesten’, of hoe men het ook noemen zal.’

The full text of
An idea for
the revitalisation of Europe

PDF (0,1MB)